#THCBOC_Presscon

iQIYI (อ้ายฉีอี้) จัดงานครั้งใหญ่ เปิดตัว  iQIYI Original 2 โปรเจกต์ทั้งซีรีส์และเรียลลิตี้

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ W Bangkok Hotel ห้อง Great Room  iQIYI (อ้ายฉีอี้) จัดงานแถลงข่าวภายใต้ชื่อ “iQIYI Asia Press Day in BKK” Oh No! Here Comes The Hidden Character with Be...

You may have missed